Το Υπουργείο Υγείας της κομητείας Chautauqua για τον εορτασμό της Εθνικής Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας | Ειδήσεις, αθλήματα, δουλειές

Η φωτογραφία που υποβλήθηκε Στη φωτογραφία είναι μέλη του προσωπικού του Τμήματος Υγείας της κομητείας Chautauqua.

Τα τμήματα Υγείας σε όλη τη χώρα συμμετέχουν για τον εορτασμό της Εθνικής Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας (NPHW), 1-7 Απριλίου. Το Τμήμα Υγείας της κομητείας Chautauqua τονίζει το θέμα NPHW Protect, Connect and Thrive: Είμαστε όλοι δημόσια υγεία. Όλοι μας –άτομα, οικογένειες, κοινότητες και προσωπικό δημόσιας υγείας– έχουμε να παίξουμε έναν ρόλο στη δική μας “δημόσια υγεία”. Το πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας μας είναι να κατανοήσουμε τη δύναμη που προέρχεται από τη συνεύρεση, τη συμμετοχή στην κοινότητά μας και τη λήψη αποφάσεων που βοηθούν στην προστασία του εαυτού μας και των γειτόνων μας.

«Η ατομική και δημόσια υγεία μας σχετίζεται αναμφίβολα με τη συμμετοχή της κοινότητας. Η σύνδεση με τους γείτονες και το να είναι κανείς ενεργό μέρος της κοινότητάς του δημιουργεί μια βαθύτερη αίσθηση ευθύνης, κατανόησης και επιθυμίας για ισότητα, ενσωμάτωση και ανταπόκριση στις ανάγκες των γύρω μας». λέει η Lacey Wilson, Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας της κομητείας Chautauqua, «Είμαστε πραγματικά καλύτεροι και πιο δυνατοί μαζί: «ένα τρίκλωνο κορδόνι δεν σπάει εύκολα». «Τα προσωπικά μας αποτελέσματα υγείας βελτιώνονται σε σχέση με την κοινωνική μας δέσμευση και βοηθάμε τους γύρω μας να ευδοκιμούν όταν κάνουμε θετικές επιλογές για εμάς και τις κοινότητές μας».

Το Τμήμα Υγείας της κομητείας Chautauqua είναι επιφορτισμένο με τη διευκόλυνση ενός συστήματος υγείας σε όλη την κομητεία που διασφαλίζει την κάλυψη έξι βασικών τομέων υπηρεσιών, όπως: πρόληψη χρόνιων ασθενειών, ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, οικογενειακή υγεία, επιτήρηση μολυσματικών ασθενειών, υγεία της κοινότητας και του περιβάλλοντος. Αυτό το έργο πραγματοποιείται μέσω δύο βασικών τμημάτων: Κοινοτική Υγεία και Περιβαλλοντική Υγεία, καθώς και με τη διασφάλιση ότι υπάρχει επίσης ένα ισχυρό σύστημα επικοινωνίας και προσέγγισης. Παρακάτω επισημαίνονται ορισμένες από τις συνεχιζόμενες και αναγκαίες πρωτοβουλίες που προσφέρει το Υπουργείο Υγείας άμεσα ή σε συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς στην κοινότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Φέτος, το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάπτυξης της κομητείας Chautauqua για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους δήμους για την αύξηση και τη βελτίωση των χώρων πρασίνου σε όλη την κομητεία. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν ασφαλή και δίκαιη πρόσβαση για να χρησιμοποιήσουν τους όμορφους φυσικούς και χτισμένους υπαίθριους πόρους μας, καθώς γνωρίζουμε ότι η σωματική δραστηριότητα και ο καθαρός αέρας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας μας. Οι κάτοικοι θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους συμμετέχοντας σε μια έρευνα σχετικά με αυτούς τους πόρους και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτούς στις πόλεις και τις κωμοπόλεις μας. Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας HealthyCHQ.com και στο Facebook @healthyCHQ.

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Το Υπουργείο Υγείας της κομητείας Chautauqua ηγείται μιας στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης για τον μετριασμό και την πρόληψη του εθισμού και της κατάχρησης ουσιών, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τα άτομα που επηρεάζονται άμεσα από τον εθισμό και σε μια εστιασμένη εξάρθρωση των ληστρικών παράνομων δραστηριοτήτων της τοπικής αγοράς ναρκωτικών, εκτός από τη βελτίωση της ασφάλειας του τις γειτονιές μας. Σε συνεργασία με πολλούς εταίρους σε όλη την κομητεία, το Τμήμα σχεδιάζει και οργανώνει ομάδες εργασίας και πρωτοβουλίες για την πρόληψη της υπερβολικής δόσης, την υποστήριξη της θεραπείας και της ανάρρωσης και την προώθηση της πρόληψης, καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνεχείς προσπάθειες της κομητείας Chautauqua για την καταπολέμηση του εθισμού στα ναρκωτικά, επισκεφθείτε το combataddictionchq.com, έναν ιστότοπο που παρέχει υποστήριξη και πόρους σε όσους παλεύουν με τη διαταραχή χρήσης ουσιών.

ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Το τμήμα αναπτύσσει ένα νέο τμήμα επικοινωνίας και προσέγγισης για τη βελτίωση του διαλόγου και την εξεύρεση καινοτόμων τρόπων ανταλλαγής πληροφοριών για τη δημόσια υγεία με την κοινότητα, όταν και όπου έχει σημασία. Αυτό το νέο τμήμα θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να εμπλέξει τους κατοίκους της κομητείας με νέους και ουσιαστικούς τρόπους για να παρέχει αξιόπιστες, βασισμένες σε γεγονότα πληροφορίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και να επεκτείνει το όραμα και τον σκοπό του τμήματος υγείας για την πρόληψη ασθενειών, την προώθηση της ευημερίας και την προστασία της υγείας . της κοινότητάς μας, ώστε τα μέλη της κοινότητας να γνωρίζουν πού και πώς να μας βρουν.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται με το Chautauqua Center (TCC) για την παροχή αναπαραγωγικών υπηρεσιών, όπως αντισύλληψη, τεστ εγκυμοσύνης, εκπαίδευση, συμβουλευτική, τεστ και θεραπεία ΣΜΝ/ΣΜΝ, τεστ HIV και υπηρεσίες εμβολιασμού για τον HPV. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού/προτίμησης, ικανότητας πληρωμής ή φυλής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Από την προετοιμασία για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιές και διαθεσιμότητα νερού εν μέσω συνθηκών ξηρασίας, η ομάδα ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης εφαρμόζει μια συνεχή στρατηγική σχεδιασμού για επαρκή απόκριση κατά τη διάρκεια καταστροφών που μπορεί να συμβούν στην κομητεία Chautauqua. Η ομάδα του διατηρεί επικοινωνία με άλλους κοινοτικούς φορείς που συνεργάζονται για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά για τη μείωση των επιπτώσεων τέτοιων καταστροφών. Το προσωπικό ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των διαδικασιών και των προσπαθειών ανταπόκρισης, ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να είναι έτοιμο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εκτός από τους έξι βασικούς τομείς που συντονίζει το Τοπικό Τμήμα Υγείας, λειτουργούμε και ως πρόσβαση στην υγεία. “Ασφαλές Δίκτυο” για να καλύψουμε τα κενά στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις κοινότητές μας. Το Τμήμα Υγείας της κομητείας Chautauqua προσπαθεί να παραμείνει ενήμερο για τις αναδυόμενες ανάγκες των κατοίκων μας και δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την πρόληψη ασθενειών, την προώθηση της ευεξίας και την προστασία της υγείας της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.HealthyCHQ.com.

Τα τελευταία νέα σήμερα και πολλά άλλα στα εισερχόμενά σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *